LEBOUILLE EN PRIME MEAT INVESTEREN IN STROGOFF

De vleesproductiebedrijven LEBOUILLE (Born) en PRIME MEAT (Beverwijk) hebben met ingang van 1 juni jl. de activiteiten van  STROGOFF Fresh Food in Schagen overgenomen.    

LEBOUILLE en PRIME MEAT vallen onder Farm Fresh Holding waar nu ook STROGOFF aan toegevoegd wordt. Daarmee heeft Farm Fresh Holding vanaf vandaag drie sterke vleesmerken onder haar vlag.

Synergievoordelen
Klaas Eppenga over deze overname; Na de fusie tussen LEBOUILLE en PRIME MEAT in 2015 waren wij nog niet echt bezig met een volgende stap. Toch kunnen we vaststellen dat het samengaan van deze bedrijven probleemloos is verlopen en de beoogde synergievoordelen al snel werden bereikt. De overname vanSTROGOFF sluit hier naadloos op aan en verstevigt onze positie in de foodservice en consumentenmarkt. Daarnaast spelen risicospreiding en verdere synergievoordelen een belangrijke rol. LEBOUILLE en PRIME MEAT zijn ‘prefered supplier’ bij foodservice groothandel Deli XL.

Behoud van werkgelegenheid
Voor de ruim 70 werknemers van STROGOFF betekent de overname door Farm Fresh Holding dat de werkgelegenheid behouden blijft. Hierdoor blijft ook het hoge service- en kwaliteitsniveau voor de klanten van Strogoff gewaarborgd.

 

Einde persbericht 

Voor nadere informatie en/of opvragen foto:
 

Klaas Eppenga, Algemeen Directeur                                          Leon Boer, Commercieel Directeur 
Telefoonnummer: (0251) 268 5250                                            Telefoonnummer: (046) 485 8612
E-mailadres: klaas@farm-fresh.eu                                             E-mailadres: leon@farm-fresh.eu

persbericht lebouille en prime meat investeren in strogoff