MVO Beleid People-Planet-Profit

Duurzaam ondernemen staat bij Farm Fresh hoog in het vaandel. MVO

Voor ons betekent dit dat wij zoveel mogelijk kansen willen benutten voor een beter milieu, het welzijn voor onze medewerkers en maatschappij, waarbij gezond en verantwoord ondernemen een belangrijke plaats inneemt. Dit betekent gezond voor klanten, medewerkers en de maatschappij!
Vanuit deze gedachte is ons MVO beleid geïntegreerd in al onze bedrijfsprocessen.

Wij zijn constant op zoek naar verbeteringen en optimalisaties in ons assortiment, productieprocessen en de wijze waarop wij met onze relaties (samen) werken..

Op het gebied van verpakkingen zijn wij continue op zoek naar efficiency verbeteringen en duurzame (verpakkings)materialen maar ook met betrekking tot de verwerking van afvalstoffen hebben wij diverse verbeterings-slagen gemaakt.
Op het gebied van logistiek maken wij ondermeer gebruik van een RouteWin systeem waarbij wij continue routes, gereden kilometers en brandstofgebruik monitoren om zo ook een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van klimaat en milieu. Ook investeren wij in steeds zuiniger wordende (vracht- en bedrijfs) auto’s.

Op het gebied van de werkomstandigheden voor onze werknemers streven wij ernaar een werkgever te zijn waar medewerkers zich goed bij voelen. Dit betreft zowel op inhoudelijk werkgebied en de werkomgeving als ook met betrekking tot hun eigen ontwikkeling. Verder wordt er aan scholing, opleiding en het inwerken van nieuwe medewerkers door ons veel aandacht en tijd besteed.

Ons MVO beleid is er dus op gericht constant onze pijlers PEOPLE –PLANET –PROFIT te optimaliseren.